Uchylono zakaz wysyłania niechcianej poczty na firmowe skrzynki e-mail