Sprzedaż przedsiębiorstwa a podatek PCC – stawka podatku