Przekształcenie spółki bez postępowania likwidacyjnego zwolnione z opodatkowania PIT