Czy Kobiety powinny zajmować się biznesem ?

Pięć powodów, dla których kobiety powinny inwestować Kim Kiyosaki „Jak” inwestować i „w co” inwestować jest rozumiane mniej więcej tak samo przez wszystkich. Jaka jest różnica pomiędzy stwierdzeniem: „kobieta i […]

Program Rozwoju Przedsiębiorcy

Czy możesz uczciwie przyznać, że nauczyłeś się w szkole czegokolwiek przydatnego o pieniądzach, inwestowaniu lub biznesie? Najprawdopodobniej odpowiesz – NIE! Rzeczywistość jest taka, że w publicznym systemie edukacji nie przewidziano […]

Dlaczego jedni są bogatsi od drugich ?

Kilka miesięcy temu przemawiałem w Singapurze do grupy profesorów uniwersyteckich na temat finansowej inteligencji. Na koniec wystąpienia jeden z profesorów spytał mnie: – Gdzie się pan uczył na temat biznesu […]

Przepływy pieniężne a zyski kapitałowe

Bogaty ojciec mawiał, że finansowy wskaźŸnik IQ jest bardzo ważnym elementem naszego sukcesu w prawdziwym œŚwiecie, ale obejmuje on o wiele więcej niż tylko proces zarabiania czy generowania pieniędzy, czyli […]

Niezależnoœć a zabezpieczenie

Większość z nas woli wyznawać pogląd, że można mieć jedno i drugie: zabezpieczenie i niezależność. Ale w terminologii bogatego ojca są to dwie przeciwstawne wartoœści. Bogaty ojciec mawiał: „Niezależność i […]

Pracownik a przedsiębiorca

Pracownik a przedsiębiorca – na czym polega różnica? W 1983r. Harvard Business School opublikował “Perspektywy przedsiębiorczoœci”, opracowanie, które definiowało różnice między przedsiębiorcami a pracownikami. Praca ta, napisana przez profesora Howarda […]

ABC Bogatego ojca

Aktywa a pasywa + Aktywa – to to, co wkłada pieniądze do Twojej kieszeni. – Pasywa – to to, co wyciąga pieniądze z Twojej kieszeni. Czy dom, w którym mieszkasz, […]

Historia bogatego ojca

Miałem dwóch ojców – bogatego i biednego. Jeden był wykształcony i inteligentny, posiadał doktorat, a czteroletnie studia ukończył w czasie krótszym niż dwa lata. Następnie kontynuował studia na Stanford University, […]